Enschede

Permanente Verkeerseducatie PVE
Deze onderwijsvorm houdt in, dat er getracht wordt om de verkeerseducatie van jong tot oud vorm te geven.

Permanente verkeerseducatie is nodig op het moment dat onderwijs voor verschillende doelgroepen niet verwacht of gegeven wordt. Het moet voldoen aan bekende voorwaarden over het kennen, kunnen en willen toepassen van verkeersregels. Deze vorm van educatie moet toereikend zijn voor iedereen die veilig wil deelnemen in het verkeer. Verkeerskennis komt niet vanzelfsprekend tot stand door zelfinzicht als lerende vorm.

Het permanente karakter anticipeert zich op ontoereikende gedragsvoorwaarden.  Kenmerken van permanente verkeerseducatie sluiten aan op eerder gekregen verkeerslessen en richt zich op elementair onderwijs die nodig is voor latere gemotoriseerde verkeersdeelname. Een belangrijke rol is de veranderingen in het verkeer en verharding van de maatschappij.

Bij momenten waar verwacht wordt, dat gedragsvoorwaarden niet meer voldoen en gedacht wordt aan situaties waarin:
* De verkeersomgeving verandert.
* De verkeerstaak verandert.
* De verkeersregels veranderen.
* Mensen die te maken krijgen met nieuwe soorten van belangen. Voorbeeld is: een taxichauffeur of
   buschauffeur die zijn geld gaat verdienen met verkeersdeelname.
* Mensen die in andere ontwikkelingspsychologische fasen komen.
* Kennis, vaardigheden en/of motivaties zijn weggezakt.

Binnen de Permanente Verkeer Educatie worden een aantal doelgroepen onderscheiden. De indeling in doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit. Het gaat om de volgende groepen:

1, Overige doelgroepen onder andere scholieren in alle leeftijdscategorieën
2, Beginnende bestuurders in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar
3, Rijbewijsbezitters in de leeftijdscategorie van 26 tot 60 jaar
3, Ouderen vanaf ongeveer de leeftijd van 60 jaar

Voor meer informatie over geven van PVE en de mogelijkheden hierin kunt u mailen naar d.kolk@dutla.nl

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.